Den tekniska förvaltningen är en av de viktigaste delarna när det kommer till en fastighets ekonomiska värdeutveckling och driftsekonomi. Inom den tekniska förvaltningen fokuserar vi på FF Fastighetsservice på fastigheten som helhet med alla dess installationer. Att optimera en fastighet för bästa ekonomi bidrar samtidigt till att miljön gynnas, men det är ett omfattande arbete och vi finns här för att hjälpa dig.

Teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Teknisk förvaltning hos FF

Med teknisk förvaltning hos FF Fastighetsservice säkerställer du att fastigheten och dess installationer fungerar som de ska. 

Vi utför grundliga besiktningar av fastigheten och dess installationer för att sedan sätta upp en plan för hur de ska förvaltas på bästa sätt. Tillsammans med en aktuell och väl uppdaterad underhållsplan säkerställer vi en god totalekonomi för fastigheten, med en verklighetsförankrad budget som i sin tur ger god handlingsberedskap och framtidssäkrar din fastighet.

Andra tekniska tjänster hos FF

Utöver underhållsplanering och löpande teknisk förvaltning hjälper vi även våra kunder med många andra tjänster, exempelvis projekt- och byggledning med kvalitetsansvar enligt PBL (plan- och bygglagen). Vi tar helhetsansvar för ditt projekt och hanterar kontakten med leverantörer, hyresgäster, myndigheter, grannar och försäkringsbolag. 

Eftersom säkerheten i och omkring din fastighet är högsta prioritet erbjuder vi även systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och besiktningar av lekplatser enligt gällande lagar och regler. 

Energioptimering hos FF

Energi är en av de största kostnaderna för en fastighet, därför är det viktigt att fastighetens energianvändning är optimerad. Det vill säga att ingen energi går till spillo eller att den energi som finns används på bästa sätt! Genom att säkerställa att befintliga anläggningar fungerar optimalt kan vi minska fastighetens energibehov och era kostnader. Vi kan även ge förslag på hur energianvändningen i fastigheten kan förbättras!

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Kontakta oss