Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen har stor betydelse för en fastighets ekonomiska värde och driftekonomi. Inom det här området fokuseras fastigheten som byggnad med tillhörande installationer. I egenskap av teknisk förvaltare är vi i praktiken fastighetsägarens ställföreträdare.

För att säkerhetsställa en optimal förvaltning gör FF-Fastighetsservice AB grundliga besiktningar av fastigheten och dess installationer. Här ingår även avflyttningsbesiktningar och undersökning om fastighetens lekplatsutrustning uppfyller kraven i gällande säkerhetsstandard. Besiktningarna ligger till grund för en verklighetsförankrad budgetering och uppföljning som tillsammans med långsiktiga underhållsplaner ger en god totalekonomi och handlingsberedskap.

Utöver arbetet med byggnader och installationer sköter FF-Fastighetsservice AB kontakten med hyresgäster, myndigheter, grannar och försäkringsbolag. Dessutom kan vi åta oss uppgifter i byggentreprenadens alla led, med kvalitetsansvar enligt PBL.

Ett stort förtroende ligger till grund för uppdragen som fastighetsägarens ställföreträdare, och som sådan är vi beredda att ta ett långtgående ansvar.

 

Kontakta oss på Teknisk förvaltning

Namn

Företag

E-post

Telefon

Meddelande

Teknisk förvaltning

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text. captcha txt

Start typing and press Enter to search