Felanmälan

Skapa en felanmälan om det är ett fel i din bostad eller på gemensamhetsytor kopplade till den.

Felanmälan

Kontaktperson för serviceanmälan

Välj din bostad


Vi värdesätter din integritet och ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av personuppgifter och följer god praxis för databehandling. Du kan se vår sekretesspolicy här.
Error report

Your contact information

Choose your residence


Vi värdesätter din integritet och ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av personuppgifter och följer god praxis för databehandling. Du kan se vår sekretesspolicy här.