Tekst

Framsida » Tjänster » Fukt- och skadeservice

Fukt- och skadeservice

En fuktgranskning utförs när det har uppstått en vattenskada. Vi utreder orsaken till skadan och undersöker skadans omfattning och kvalitet med fuktmätningar. De fortsatta åtgärderna beror på granskningens resultat. Med hjälp av en omsorgsfull granskning kan man förebygga fler skador och vidta rätta reparationsåtgärder med en gång.

Vi hjälper vid en vattenskada

 • Fuktgranskningar
 • Fuktmätningar
 • Torkning av vattenskador
 • Torkning av vatten på golv
 • Ozonisering/lukborttagning
 • Värmekameraanalys

 

Fuktskador i byggnader och identifiering av fuktskador

En fuktskada kan identifieras till exempel genom fuktspår som har orsakats av extra vatten. Sådana är bland annat byggmaterialens ändrade form, till exempel att ytbeläggningar lossnar, missfärgningar eller att materialen sväller samt förekomst av kalkbeläggning på tegel- eller betongyta.

En fuktskada i en byggnad kan ha flera orsaker. Sådana är till exempel:

 • Dränering som inte fungerar
 • Köldbryggor i konstruktionerna
 • Bristfällig ventilation i konstruktionerna
 • Bristfällig vattenisolering
 • Vattenläcka i yttertaket
 • Rörläckor

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Kontakta oss