Om Företaget

Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vad som händer

FF Fastighetsservice har ett nytt nyhetsbrev där du kan läsa om aktuella händelser och framtida planer.

 

Om FF Fastighetsservice

FF Fastighetsservice är ett bolag som utvecklats under 42 år och med anor från Fastighetsarbetsgivarnas förbund som sedermera blev Almega. FF har en stark värdegrund där vi värnar om relationen till våra anställda och uppdragsgivare. FF har korta beslutsvägar och låga overheadkostnader samt att vi kan med en stark och slimmad organisation hålla en tät dialog och kommunikation med leverantörer kunder och personal. Vi har många års erfarenhet i bolaget och många avtal som löpt sedan 70-talet som vi fortfarande förvaltar än i dag.

Arbetssätt

FF jobbar alltid nära med kunden. Vi utser en liten stab av personer som kommer ha ansvaret för Er BRF och fastighet. En ytterst ansvarig i form av platschef för regionen. Sedan har man en kontakt för den ekonomiska förvaltningen en kontakt för den tekniska förvaltningen och en för fastighetsskötseln, den personen är ju den som oftast är på fastigheten och träffar flest boenden och får oftast den bästa kontakten med er dagligen. Där vill vi att båda parter är överens om att relationen är tillfredställande med tanke på att man ibland går in till boende etc.

FF har en egen växel och felanmälanmail som är öppen dygnet runt för att ta emot och behandla felanmälan och jourärenden. Är ärendet av icke akut karaktär så skickas ett meddelande till ansvarig fastighetsskötares handdator som sedan utför arbetet. Skulle det behövas material till ärendet som t.ex är restnoterat så kan ni se det i felanmälansystemet och vart fastighetsskötaren är i förfarandet. Akuta ärenden t.ex jour då ringer vi alltid till ansvarig utförare och skulle inte vederbörande vara nåbar så ringer man nästa på listan tills vi säkerställt att arbetet är påbörjat. I normala fall ska ärendet vara påbörjat eller kunden kontaktad inom tre dagar om inte annat är överenskommet. Vi har ett snitt på en dag i FF Sverige.

Miljö och kvalitét

Vi är ISO-certifierade i arbetsmiljö, miljö och kvalité. Detta är något som vi är väldigt stolta över och lägger stor vikt vid. Vi har bytt alla 55 skåpbilar till snåla dieselmotorer dom sista två åren. Vi kör alla traktorer och redskap på miljöbränsle och städar med miljövänliga produkter samt försöker gå över till kemikaliefri städning där det fungerar. Vi vet att många väljer samarbetspartners och leverantörer efter miljö. Vi måste sträva efter att hitta underentreprenörer och leverantörer som stävar mot samma mål. Vi ser stora fördelar med vårat miljöarbete gentemot konkurrenter vid större upphandlingar och efterfrågan från flera bostadsrättsföreningar har ökat sista åren.