Ekonomisk Förvaltning

FF Fastighetsservice Ekonomiska förvaltning tar hand om det tidskrävande pappersarbetet år er. Det är många saker som skall skötas när man har en fastighet och då är det viktigt med ordning och reda.

 

Fastighetsägare

För dig som fastighetsägare är FF Fastighetsservice den perfekta partnern. Vår breda verksamhet stöttar och underlättar ditt fastighetsägande med tjänster som Ekonomisk-, Teknisk- och totalförvaltning, reparationer och underhåll, samt fastighetsservice och lokalvård. Dessutom är vi behjälpliga med vitvaror till dina fastigheter.

Vad kan FF göra för dig som fastighetsägare

FF-Fastighetsservice AB i din fastighet betyder trygghet, yrkeskunnande och stora resurser. Eftersom ett boende i en fastighet skall innebära bekvämlighet erbjuder vi vår boendeservice. Låt oss bistå med fönsterputsning, storstädning, flyttning av möbler, monteringar etc. FF-Fastighetsservice AB blir en hjälpande hand vilket i förlängningen ger ett gott rykte för dig.

Vi fyller alla funktioner

Fastighetsskötsel: renhållning, trädgård, reparationer, snickerier, vvs, el, drift osv.
Städservice: kontors- trapp- och lägenhetsstädningar samt specialstädningar och boende- omsorg.
Teknisk förvaltning: kvalitetsansvar enligt PBL, handläggning av vattenskador, besiktning av lekplatser, avflyttningsbesiktningar, projekt- och byggledning, konsulting mm.
Ekonomisk förvaltning: Hyresavisering, bokföring, försäkringar, inkasso etc.
Vitvaror: bolaget har en butik som servar hela landet med vitvaror av kända märken till bra priser. Bolaget erbjuder leverans, installation och bortförsel med egen personal.