Ekonomisk Förvaltning för BRF

FF Fastighetsservice Ekonomiska förvaltning tar hand om det tidskrävande pappersarbetet år er. Det är många saker som skall skötas när man har en fastighet och då är det viktigt med ordning och reda.

 

Hur jobbar FF med bostadsrättsföreningar

FF Fastighetsservice är ett bolag som utvecklats i över 40 år och med anor från Fastighetsarbetsgivarnas förbund som sedermera blev Almega. FF har en stark värdegrund där vi värnar om relationen till våra anställda och uppdragsgivare. FF har korta beslutsvägar och låga overheadkostnader samt att vi kan med en stark och slimmad organisation hålla en tät dialog och kommunikation med leverantörer kunder och personal. Vi har många års erfarenhet i bolaget och många avtal som löpt sedan 70-talet som vi fortfarande förvaltar än i dag.

Vårt arbetssätt

FF jobbar alltid nära med kunden. Vi utser en liten stab av personer som kommer ha ansvaret för Er BRF och fastighet. En ytterst ansvarig i form av platschef för regionen. Sedan har man en kontakt för den ekonomiska förvaltningen en kontakt för den tekniska förvaltningen och en för fastighetsskötseln, den personen är ju den som oftast är på fastigheten och träffar flest boenden och får oftast den bästa kontakten med er dagligen. Där vill vi att båda parter är överens om att relationen är tillfredställande med tanke på att man ibland går in till boende etc.

Expertis nära till hands

FF har en egen växel och felanmälan som är öppen dygnet runt för att ta emot och behandla felanmälan och jourärenden. Är ärendet av icke akut karaktär så skickas ett meddelande till ansvarig fastighetsskötares handdator som sedan utför arbetet. Skulle det behövas material till ärendet som t.ex är restnoterat så kan ni se det i felanmälansystemet och vart fastighetsskötaren är i förfarandet. Akuta ärenden t.ex jour då ringer vi alltid till ansvarig utförare och skulle inte vederbörande vara nåbar så ringer man nästa på listan tills vi säkerställt att arbetet är påbörjat. I normala fall ska ärendet vara påbörjat eller kunden kontaktad inom tre dagar om inte annat är överenskommet. Vi har ett snitt på en dag i FF Sverige.

FF sitter idag med en bred kompetens inom företaget. Vi har fastighetsutvecklare, diplomerade tekniska förvaltare, ekonomer, civilekonomer, marknadsekonomi, fastighetstekniker, elektriker, och prylutbildad städpersonal den juridiska kompetensen har vi via vårat branschorgan. Med många medarbetare som varit i företagit i över 20 år har vi en unik kompetensbank inom fastighetsförvaltning.
Våra fastighetstekniker är väldigt breda i sin kompetens, d.v.s att alla har nödig kännedom och kan utföra reparationer inom el, vvs och vent men inte total nyinstallation. Då måste vi tillkalla någon av våra egna specialister inom t.ex el eller en underentreprenör. Vi är av tron att det är bättre att vi är fastighetsskötare med en bred kompetens för att kunna bemöta kundernas behov som det ser ut idag och lösa fler men lättare fel. Övriga tjänster som städ, ekonomisk och teknisk förvaltning gör vi också helt i egen regi.

Vi tror på god kommunikation

FF vurmar för en öppen och ärlig dialog där vi jobbar för föreningens bästa. Desto bättre dialog, desto bättre förutsättningar har vi att förädla fastigheten och se till att underhållsplaner och ekonomi harmoniserar med kommande projekt och underhåll. Detta för att höja attraktionsvärdet och värdet på egendomen.
Ett samarbete där vi får en möjlighet att sätta oss in i era förväntningar och visioner. Där vi kan agera bollplank för era frågeställningar. Vi har förmodligen stött på era frågor förut i någon av dom cirka 400 bostadsrättsföreningar vi förvaltar idag. Vi sätter samman en kontaktväg som känns bekväm och tillförlitlig.

Flexibilitet ingår

Varje fastighetsskötare eller städare har till uppgift att se till att några kollegor kan fastigheten och era behov/önskemål för att kunna ta över vid t.ex sjukdom eller semester. Den ansvarige har också möjligheten att ta in förstärkning vid t.ex storstädning, vindsröjning, trädgårdsarbete från befintliga kollegor vilket också gör att fler får kunskap om fastigheten. Vad gäller teknik och ekonomi så dokumenteras allt och vi jobbar i samma system i hela Sverige och vi stöttar alltid internt vid semester och sjukdom. Vi jobbar enbart med egen personal på alla avdelningar. Vi tar in cirka 40 personer under högsäsongen med grönt. Det är oftast återkommande personal som t.ex jobbar i fjällen på vintern eller studerar. Samt att vi har alltid personal från närliggande orter som rycker in vid behov.