Vi åtar oss uppgifter i byggentreprenadens alla led.

Kontakta oss med en offertförfrågan så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med Teknisk Förvaltning.

 

Teknisk Förvaltning

FF Fastighetsservice Tekniska Förvaltning är en av de viktigaste delarna när de kommer till den fastigets ekonomiska värdeutveckling och driftsekonomi. Inom den tekniska förvaltningen foskuserar vi på fastigheten som helhet med alla dess installationer. Att optimera en fastighet för bästa ekonomi är samtidigt någon som bidarar till att miljön gynnas. Men det är ett omfattande arbete.

Det betyder bland annat att vi utför omfattande besiktningar både enligt de lagar som ska följas för respektive del i den fastighet men också enligt den målsättningen vi själva har för vad som är en god driftseknomi för fastighetstypen. Vi sköter därför kontakten med myndigheter, hyresgäster och försäkringsbolag.

Vi kan dessutom åtaga oss uppgifter, som normalt sett hamnar på olika byggentreprenörer, med fullt kvalitetsansvar enligt plan- och byggnadslagen. Se vår tekniska förvaltning som din ställföreträdare eller högra hand.

Teknisk Förvaltning hos FF

För att säkerhetsställa en optimal förvaltning gör FF-Fastighetsservice AB grundliga besiktningar av fastigheten och dess installationer. Här ingår även avflyttningsbesiktningar och undersökning om fastighetens lekplatsutrustning uppfyller kraven i gällande säkerhetsstandard. Besiktningarna ligger till grund för en verklighetsförankrad budgetering och uppföljning som tillsammans med långsiktiga underhållsplaner ger en god totalekonomi och handlingsberedskap.

 

Utöver arbetet med byggnader och installationer sköter FF-Fastighetsservice AB kontakten med hyresgäster, myndigheter, grannar och försäkringsbolag. Dessutom kan vi åta oss uppgifter i byggentreprenadens alla led, med kvalitetsansvar enligt PBL.

Ett stort förtroende ligger till grund för uppdragen som fastighetsägarens ställföreträdare, och som sådan är vi beredda att ta ett långtgående ansvar.