Vi kan hjälpa dig med alla delar inom Teknisk förvaltning

Kontakta oss med en offertförfrågan så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med Teknisk Förvaltning för fastigheter.

 

Vad är Teknisk Förvaltning?

Den Tekniska Förvaltningen är en av de viktigaste delarna när de kommer till en fastighets ekonomiska värdeutveckling och driftsekonomi. Inom den tekniska förvaltningen fokuserar vi på FF Fastighetsservice på fastigheten som helhet med alla dess installationer. Att optimera en fastighet för bästa ekonomi bidrar samtidigt till att miljön gynnas, men det är ett omfattande arbete.

Varför du ska välja FF Fastighetsservice

Detta innebär dels att vi utför omfattande besiktningar enligt de lagar som ska följas för respektive del i fastigheten, men också att besiktningarna utförs enligt den målsättning vi själva har för vad som är en god driftsekonomi för fastighetstypen. Vi sköter därför kontakten med myndigheter, hyresgäster och försäkringsbolag.

Vi kan dessutom erbjuda oss att hantera uppgifter som normalt sett hamnar på olika byggentreprenörer. Självklart med fullt kvalitetsansvar enligt PBL (plan- och byggnadslagen). Se vår tekniska förvaltning som din ställföreträdare eller högra hand.

Teknisk Förvaltning hos FF

För att säkerställa en optimal förvaltning gör FF Fastighetsservice AB grundliga besiktningar av fastigheten och dess installationer. Här ingår även avflyttningsbesiktningar och undersökning om fastighetens lekplatsutrustning uppfyller kraven i gällande säkerhetsstandard. Besiktningarna ligger till grund för en verklighetsförankrad budgetering och uppföljning som tillsammans med långsiktiga underhållsplaner ger en god totalekonomi och handlingsberedskap.

Utöver arbetet med byggnader och installationer sköter FF Fastighetsservice AB kontakten med bland annat hyresgäster, myndigheter, grannar och försäkringsbolag. Dessutom kan vi åta oss uppgifter i byggentreprenadens alla led, med kvalitetsansvar enligt PBL (Plan- och bygglagen).

Ett stort förtroende ligger till grund för uppdragen som fastighetsägarens ställföreträdare, och som sådan är vi beredda att ta ett långtgående ansvar.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om vår tekniska förvaltning.

teknisk förvaltning