Miljö & kvalitet

Vill du läsa mer om hur vi arbetar

I vårt nyhetsbrev får du nyheter, uppdateringar och mer insyn i FF och vad vi jobbar med och står för.

 

Miljö och kvalitet

FF Fastighetsservice är certifierade enligt två internationella ISO-standarder ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) samt även OHSAS 18001 som arbetar med arbetsmiljöförbättringar. Företaget miljöcertifierade sig redan 2001 och sedan dess har man fortsatt att ligga i framkant och utvecklas.

Vår största miljöbelastning är transporter. Vi arbetar intensivt för att minimera dessa bl.a. genom bättre planering av inköp, effektivare bil- och maskinpark m.m.​

Vi utvecklar vårt arbetssätt

Linköpingsbaserade företaget Altea AB har varit FF:s samarbetspartner under införandet av samtliga certifieringar. Under kommande år står FF Fastighetsservice inför utmaningen att uppgradera sitt ledningssystem för arbetsmiljö mot den nya internationella standarden ISO 45001 som godkändes i mars 2018. Tillsammans kommer företagen arbeta för att motsvara de standardkrav som har förändrats och Altea räknar med att FF Fastighetsservice är lika hungriga som alltid på att genomföra förändringar och moderniseringar

Kvalitet

FF-Fastighetsservice utför sina åtaganden genom företagets portvaktskoncept.

Våra Fastighetsskötare/lokalvårdare har ett totalansvarar för sitt bostadsområde vilket skapar trygghet och nära relationer till hyresgästerna.

Vår närhet och snabba kommunikationsvägar ger FF-Fastighetsservice ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt gentemot omvärlden.

Arbetsmiljö

Årligen undersöker vi medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Denna undersökning ligger sedan till grund för inriktningen på vårt arbetsmiljöarbete. Samtliga medarbetare genomgår hälsokontroller och vid behov samarbetar vi med Sensia.

Vårt ledningssytem

Vårt ledningssystem är helt webbbaserat och avvikelser kan rapporteras direkt genom telefonerna. Samtliga medarbetare har tillgång till systemet och vi får genom vår samarbetspartner Altea AB kontinuerliga uppdateringar om nya lagar och regler.