Miljö & kvalitet

FF Fastighetsservice är certifierade enligt två internationella ISO-standarder ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) samt även OHSAS 18001 som arbetar med arbetsmiljöförbättringar. Företaget miljöcertifierade sig redan 2001 och sedan dess har man fortsatt att ligga i framkant och utvecklas, berättar Lars Gredeskog, miljö-, kvalitets- och arbetsmiljörevisor på konsultföretaget Altea AB.

Linköpingsbaserade företaget Altea AB har varit FF:s samarbetspartner under införandet av samtliga certifieringar. Under kommande år står FF Fastighetsservice inför utmaningen att uppgradera sitt ledningssystem för arbetsmiljö mot den nya internationella standarden ISO 45001 som godkändes i mars 2018. Tillsammans kommer företagen arbeta för att motsvara de standardkrav som har förändrats och Altea räknar med att FF Fastighetsservice är lika hungriga som alltid på att genomföra förändringar och moderniseringar, säger Lars.

FF arbetar med ständiga förbättringar vars syfte är att uppfylla kundernas krav, säkerställa att de är nöjda och få dem att trivas med FF som företag. Arbetsmiljöcertifieringen visar att FF Fastighetsservice är en stabil arbetsgivare som ständigt arbetar med sin personals välmående och hälsa för att säkerställa att man är en trygg arbetsgivare. Miljöcertifieringen innebär vidare exempelvis att FF har kunskap om hur man stöttar kunderna med avfallshantering vid fastigheterna, att man hanterar kemikalier rätt och att man har miljöanpassade maskiner och utrustning.

Lars menar att certifieringarna är ett tydligt bevis på man värderar sina kunder högt.

FF sätter alltid kunden i fokus. De vill gärna ligga i framkant, det tycker vi är kul att se!

Kvalitet

FF-Fastighetsservice utför sina åtaganden genom företagets portvaktskoncept.

Våra Fastighetsskötare/lokalvårdare har ett totalansvarar för sitt bostadsområde vilket skapar trygghet och nära relationer till hyresgästerna.

Vår närhet och snabba kommunikationsvägar ger FF-Fastighetsservice ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt gentemot omvärlden.

Arbetsmiljö

Årligen undersöker vi medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Denna undersökning ligger sedan till grund för inriktningen på vårt arbetsmiljöarbete. Samtliga medarbetare genomgår hälsokontroller och vid behov samarbetar vi med Sensia.

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem är helt webbbaserat och avvikelser kan rapporteras direkt genom telefonerna. Samtliga medarbetare har tillgång till systemet och vi får genom vår samarbetspartner Altea AB kontinuerliga uppdateringar om nya lagar och regler.

Miljö

Vår största miljöbelastning är transporter. Vi arbetar intensivt för att minimera dessa bl.a. genom bättre planering av inköp, effektivare bil- och maskinpark m.m.​

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitet & Miljöpolicy

Ärendehantering

FF-Fastighetsservice AB använder ett ärendehanteringssystem som bidrar till att öka kvaliteten på våra tjänster. Systemet bygger på att fastighetsskötarna utrustas med handdatorer med vilka de kan ta emot och avrapportera felanmälan.

Systemet hanterar även ronderingar och återkommande arbetsuppgifter.

I och med att systemet matas med information om fel och brister i fastigheten erhåller

FF-fastighetsservice AB detaljerad statistik som kan användas vid planering av underhållet.

För arbetsledning och kundtjänst innebär systemet bl.a. att ett ärende aldrig tappas bort och att ärendet kan övervakas löpande.

På så sätt vet arbetsledningen på ett tidigt stadium vad som händer i fastigheten och kan planera utefter den informationen.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text. captcha txt

Start typing and press Enter to search