Miljö & kvalitet

Vi prioriterar miljövänliga alternativ i vårt arbete. FF Fastighetsservice är certifierade enligt två internationella ISO-standarder ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) samt även ISO 45001:2018 som arbetar med arbetsmiljöförbättringar. Företaget miljöcertifierades redan 2001 och sedan dess har vi fortsatt att ligga i framkant och utvecklas.

Vår största miljöbelastning är transporter. Vi arbetar intensivt för att minimera dessa bl.a. genom bättre planering av inköp, effektivare bil- och maskinpark m.m.​ Från och med sommaren 2020 erbjuder vi även alternativet Fossilfri fastighetsskötsel för våra kunder.

Vi utvecklar vårt arbetssätt

Det Linköpingsbaserade företaget Altea AB har varit FF:s samarbetspartner under införandet av samtliga certifieringar. Under kommande år står FF Fastighetsservice inför utmaningen att uppgradera sitt ledningssystem för arbetsmiljö mot den nya internationella standarden ISO 45001 som godkändes i mars 2018. Tillsammans kommer företagen arbeta för att motsvara de standardkrav som har förändrats och Altea räknar med att FF Fastighetsservice är lika hungriga som alltid på att genomföra förändringar och moderniseringar.

Kvalitet

FF-Fastighetsservice utför sina åtaganden genom företagets portvaktskoncept.

Våra Fastighetsskötare/lokalvårdare har ett totalansvarar för sitt bostadsområde vilket skapar trygghet och nära relationer till hyresgästerna.

Vår närhet och snabba kommunikationsvägar ger FF-Fastighetsservice ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt gentemot omvärlden.

Arbetsmiljö

Årligen undersöker vi medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Denna undersökning ligger sedan till grund för inriktningen på vårt arbetsmiljöarbete. Samtliga medarbetare genomgår hälsokontroller och vid behov samarbetar vi med Sensia.

Vårt ledningssytem

Vårt ledningssystem är helt webbaserat och avvikelser kan rapporteras direkt genom telefonerna. Samtliga medarbetare har tillgång till systemet och vi får genom vår samarbetspartner Altea AB kontinuerliga uppdateringar om nya lagar och regler.

Fossilfri fastighetsskötsel

FF Fastighetsservice har länge haft ett starkt miljötänk inom fastighetsbranschen. Redan år 2001 blev företaget miljöcertifierat och nu, 19 år senare, tar vi det ett steg längre genom att erbjuda fossilfri fastighetsskötsel. 

Alla redskap som tidigare hade förbränningsmotorer ersätts med eldrift och samtliga servicebilar byts ut mot hybrider och eldrivna modeller. Elbilar, elmaskiner, eldrivna åkgräsklippare, kemikaliefri städning och ultrarent vatten är några av förändringarna som implementeras framöver. Hädanefter kan all Er skötsel av fastigheter vara fossilfri!

I och med vårt samarbete med Lansa Fastigheter erbjuder vi numera fossilfri fastighetsskötsel till våra kunder. Du som kund kan välja till tillägget fossilfri fastighetsskötsel i ditt förvaltningspaket. Alla redskap som tidigare hade förbränningsmotorer ersätts med eldrift och vi har påbörjat arbetet med att byta ut servicebilar mot hybrider och eldrivna modeller.

I dagsläget är det i Umeå, Knivsta/Uppsala, Karlstad, Örebro, Linköping och Kungälv som man kan välja till att få sina fastigheter förvaltade fossilfritt. Utfallet både internt och externt har blivit över förväntan för både boende och personal. Mycket handlar om inställning för en sådan stor omställning: att köra el- och hybridbilar samt använda elverktyg för utemiljö.

Vi får bara positiva reaktioner av alla och att vi ligger i framkant gör alla anställda stolta. Likaså är övergången till att städa med ultrarent vatten en succé både resultatmässigt samt för arbetsmiljö och miljö.

Idag har vi fått en sådan stor efterfrågan att vi fått igång tre hybridbilar till på förvaltningen och 9 stycken rena elbilar (och fler är beställda!). Trenden inom FF är att allt nytt som köps in skall vara eldrift. Det är till och med så att vissa i personalen bara vill köra el, vilket gör att vi kan byta ut maskinparken snabbare än beräknat.

Alla vinner på att värna om vår miljö!

 

Här kan du läsa vårt pressmeddelande om Fossilfri fastighetsskötsel

FF Fastighetsservice har länge haft ett starkt miljötänk inom fastighetsbranschen. Redan år 2001 blev företaget miljöcertifierade och nu, 18 år senare, tar de miljöarbetet ett steg längre genom att erbjuda fossilfri fastighetsskötsel.

Tillsammans med Lansa Fastigheter kommer FF Fastighetsservice nu påbörja arbetet med att ställa om Lansa Fastigheters drift till helt fossilfri. En del i projektet är att FF Fastighetsservice nu kommer ansvara för fastighetsskötseln av Lansas fastigheter i hela Sverige. Tack vare detta projekt kommer FF Fastighetsservice nu kunna erbjuda alla sina kunder möjligheten att ta ytterligare ett steg i sitt miljöarbete. 

– Samarbetet med Lansa har lett till att även FF Fastighetsservice kliver fram i en tätposition inom hållbart miljöarbete. Med en uppdaterad bil- och maskinpark kan vi nu leverera betydligt bättre skötsel, samt att arbetsmiljön för våra medarbetare förbättras, säger Mats Thor marknadschef för FF-Fastighetsservice.

Hädanefter kommer all skötsel av fastigheterna vara fossilfri. Alla redskap som tidigare hade förbränningsmotorer ersätts med eldrift och samtliga servicebilar byts ut mot eldrivna modeller. Elbilar, elmaskiner, eldrivna åkergräsklippare, kemikaliefri städning och ultrarent vatten är några av förändringarna som kommer implementeras framöver. 

Projektet Fossilfri fastighetsskötsel förväntas vara klart sommaren 2020.  

Vill du också ha en miljövänlig och kvalitetssäkrad förvaltning?