Lekplatsbesikning

Hur jobbar FF med bostadsrättsföreningar

FF Fastighetsservice är ett familjeägt bolag som utvecklats under 42 år och med anor från Fastighetsarbetsgivarnas förbund som sedermera blev Almega och vi är nu verksamma på 22 orter med 150 anställda. FF har en stark värdegrund där vi värnar om relationen till våra anställda och uppdragsgivare. FF har korta beslutsvägar och låga overheadkostnader samt att vi kan med en stark och slimmad organisation hålla en tät dialog och kommunikation med leverantörer kunder och personal. Vi har många års erfarenhet i bolaget och många avtal som löpt sedan 70-talet som vi fortfarande förvaltar än i dag.

FF jobbar alltid nära med kunden. Vi utser en liten stab av personer som kommer ha ansvaret för Er BRF och fastighet. En ytterst ansvarig i form av platschef för regionen. Sedan har man en kontakt för den ekonomiska förvaltningen en kontakt för den tekniska förvaltningen och en för fastighetsskötseln, den personen är ju den som oftast är på fastigheten och träffar flest boenden och får oftast den bästa kontakten med er dagligen. Där vill vi att båda parter är överens om att relationen är tillfredställande med tanke på att man ibland går in till boende etc.

Hur rapporteringen ska ske tar vi fram i samråd. Vill ni få det levererat vid ett visst datum eller hämta uppgifterna själva med hjälp av inloggning. Allt arbete är transparant och kan följas av Er. Rapportering och uppföljning av felanmälan och ärenden som rör fastigheten och boende kan man också följa steg för steg via ett inlogg eller få det rapporterat enligt önskemål. Checklistor tas fram av FF Fastighetsservice där vi antigen använder en digital checklista i ”RemoteX” eller i pappersform efter kundens önskemål, som redovisas på Driftmötena, Teknisk rapportering vid tex större uppdrag är alltid löpande eller på begäran.

FF har en egen växel och felanmälanmail som är öppen dygnet runt för att ta emot och behandla felanmälan och jourärenden. Är ärendet av icke akut karaktär så skickas ett meddelande till ansvarig fastighetsskötares handdator som sedan utför arbetet. Skulle det behövas material till ärendet som t.ex är restnoterat så kan ni se det i felanmälansystemet och vart fastighetsskötaren är i förfarandet. Akuta ärenden t.ex jour då ringer vi alltid till ansvarig utförare och skulle inte vederbörande vara nåbar så ringer man nästa på listan tills vi säkerställt att arbetet är påbörjat. I normala fall ska ärendet vara påbörjat eller kunden kontaktad inom tre dagar om inte annat är överenskommet. Vi har ett snitt på en dag i FF Sverige.
FF sitter idag med en bred kompetens inom företaget. Vi har fastighetsutvecklare, diplomerade tekniska förvaltare, ekonomer, civilekonomer, marknadsekonomi, fastighetstekniker, elektriker, och prylutbildad städpersonal den juridiska kompetensen har vi via vårat branschorgan. Med många medarbetare som varit i företagit i över 20 år har vi en unik kompetensbank inom fastighetsförvaltning.
Våra fastighetstekniker är väldigt breda i sin kompetens, d.v.s att alla har nödig kännedom och kan utföra reparationer inom el, vvs och vent men inte total nyinstallation. Då måste vi tillkalla någon av våra egna specialister inom t.ex el eller en underentreprenör. Vi är av tron att det är bättre att vi är fastighetsskötare med en bred kompetens för att kunna bemöta kundernas behov som det ser ut idag och lösa fler men lättare fel. Övriga tjänster som städ, ekonomisk och teknisk förvaltning gör vi också helt i egen regi.

Uppdrag som gäller större entreprenader, takarbeten, grävt tjänster anlitar vi underentreprenörer men håller i processen och projekten.
FF vurmar för en öppen och ärlig dialog där vi jobbar för föreningens bästa. Desto bättre dialog, desto bättre förutsättningar har vi att förädla fastigheten och se till att underhållsplaner och ekonomi harmoniserar med kommande projekt och underhåll. Detta för att höja attraktionsvärdet och värdet på egendomen.
Ett samarbete där vi får en möjlighet att sätta oss in i era förväntningar och visioner. Där vi kan agera bollplank för era frågeställningar. Vi har förmodligen stött på era frågor förut i någon av dom cirka 400 bostadsrättsföreningar vi förvaltar idag. Vi sätter samman en kontaktväg som känns bekväm och tillförlitlig.
Vi kommer erbjuda en lösning som är flexibel och så även gällande kontaktvägar. Dom roller vi och ni sätter, samarbetar emot samma mål och kommer oftast korsas oavsett roll eller projekt. Ekonomi och teknisk förvaltning följer varandra med investeringar underhållsplaner mm.
Varje fastighetsskötare eller städare har till uppgift att se till att några kollegor kan fastigheten och era behov/önskemål för att kunna ta över vid t.ex sjukdom eller semester. Den ansvarige har också möjligheten att ta in förstärkning vid t.ex storstädning, vindsröjning, trädgårdsarbete från befintliga kollegor vilket också gör att fler får kunskap om fastigheten. Vad gäller teknik och ekonomi så dokumenteras allt och vi jobbar i samma system i hela Sverige och vi stöttar alltid internt vid semester och sjukdom. Vi jobbar enbart med egen personal på alla avdelningar. Vi tar in cirka 40 personer under högsäsongen med grönt. Det är oftast återkommande personal som t.ex jobbar i fjällen på vintern eller studerar. Samt att vi har alltid personal från närliggande orter som rycker in vid behov.

Vi är flexibla vad gäller våra åtaganden och uppdrag. Vi förvaltar allt från Rustas centrallager på 67 000 kvm till hotell med 103 rum och projektleder fleråriga byggprojekt. Vi sitter på en specialkompetens vad gäller golvrenoveringar och diamantslipning av natursten terazzo betong och trägolv på ett miljövänligt sätt. Vi planerar trädgårdar och fäller träd. Sköter poolområden. Samt att vi har boendeservice där vi gör uppdrag åt boende i lägenheterna som t.ex bygga en Billy bokhylla, hänga gardiner, vindstädning eller om man har flera små saker som en droppande kran en trasig kontakt och ett fönster som inte går att stänga så löser samma person alla uppgifter vid ett tillfälle mot rut-avdrag. Hemstäd och fönsterputs. Vi har en vitvarubutik för alla kunder och boende där vi installerar och forslar bort det gamla om det så är en kyl i en lägenhet eller en komplett tvättstuga.
Vi har många uppdrag där vi byter ut belysningen till led och energi optimerar inom el vatten,luft. Vi har även maskiner och kunskap att renovera garagegolv.

Vi är ISO-certifierade i arbetsmiljö, miljö och kvalité. Detta är något som vi är väldigt stolta över och lägger stor vikt vid. Vi har bytt alla 55 skåpbilar till snåla dieselmotorer dom sista två åren. Vi kör alla traktorer och redskap på miljöbränsle och städar med miljövänliga produkter samt försöker gå över till kemikaliefri städning där det fungerar. Vi vet att många väljer samarbetspartners och leverantörer efter miljö. Vi måste sträva efter att hitta underentreprenörer och leverantörer som stävar mot samma mål. Vi ser stora fördelar med vårat miljöarbete gentemot konkurrenter vid större upphandlingar och efterfrågan från flera bostadsrättsföreningar har ökat sista åren.

Vi har en egen inköpsavdelning av vitvaror som ni kommer kunna nyttja som BRF eller boende. Vi har efter många års arbete bra och erfarna leverantörer och entreprenörer som vi kommer kunna använda i samarbetet.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text. captcha txt

Start typing and press Enter to search