ZOLL

Hjälp för livräddare
Enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga.

Enkel att använda

Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden, t.ex. ”Tryck hårdare” och ”Bra kompressioner”, samt grafiska bilder. En kompressionsindikator på displayen visar djupet på varje given bröstkompression i realtid. En konstant metronom hjälper dig hålla rätt frekvens om minst 100 kompressioner per minut.

Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar. Detta är viktig information för räddningstjänsten/ambulansen när de väl anländer.

Kontakta oss för mer info och priser.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text. captcha txt

Start typing and press Enter to search