Nu rustar vi för en tryggare boendemiljö. Vi säljer, distribuerar och ombesörjer utbildning av ZOLL AED hjärtstartare.

ZOLL

Hjälp för livräddare
Enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga.

Enkel att använda

Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden, t.ex. ”Tryck hårdare” och ”Bra kompressioner”, samt grafiska bilder. En kompressionsindikator på displayen visar djupet på varje given bröstkompression i realtid. En konstant metronom hjälper dig hålla rätt frekvens om minst 100 kompressioner per minut.

Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar. Detta är viktig information för räddningstjänsten/ambulansen när de väl anländer.

Kontakta oss för mer info och priser.