Felanmälan

Anmäl fel eller önskad service.

För mäklare

Beställ handlingar för överlåtelse av bostadsrätt.

Lekplatsbesiktning

Beställ besiktning av din lekplats.

Offertförfrågan

Fyll i era uppgifter så återkommer vi med en offert eller bokar ett möte där vi presenterar oss lite närmre.

Lediga tjänster

Titta på våra lediga tjänster, gör en spontan-ansökan eller anmäl er till vår vikariebank.

Hyresledigt, lägenheter & lokaler

Titta på lediga lägenheter, lokaler och parkeringar.

Miljö & kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 14001 (arbetsmiljö).

Kvalitet

FF-Fastighetsservice utför sina åtaganden genom företagets portvaktskoncept.

Våra Fastighetsskötare/lokalvårdare har ett totalansvarar för sitt bostadsområde vilket skapar trygghet och nära relationer till hyresgästerna.

Vår närhet och snabba kommunikationsvägar ger FF-Fastighetsservice ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt gentemot omvärlden.

Arbetsmiljö

Årligen undersöker vi medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Denna undersökning ligger sedan till grund för inriktningen på vårt arbetsmiljöarbete. Samtliga medarbetare genomgår hälsokontroller och vid behov samarbetar vi med Sensia.

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem är helt webbbaserat och avvikelser kan rapporteras direkt genom telefonerna. Samtliga medarbetare har tillgång till systemet och vi får genom vår samarbetspartner Altea AB kontinuerliga uppdateringar om nya lagar och regler.

Miljö

Vår största miljöbelastning är transporter. Vi arbetar intensivt för att minimera dessa bl.a. genom bättre planering av inköp, effektivare bil- och maskinpark m.m.​

ISO-certifikat
MKA-cert.3058KMO
Arbetsmiljöpolicy
arbetsmiloepolicy-FF
Kvalitet & Miljöpolicy
Miljoe-och-kvalitetpolicy

Ärendehantering

FF-Fastighetsservice AB använder ett ärendehanteringssystem som bidrar till att öka kvaliteten på våra tjänster. Systemet bygger på att fastighetsskötarna utrustas med handdatorer med vilka de kan ta emot och avrapportera felanmälan.

Systemet hanterar även ronderingar och återkommande arbetsuppgifter.

I och med att systemet matas med information om fel och brister i fastigheten erhåller

FF-fastighetsservice AB detaljerad statistik som kan användas vid planering av underhållet.

För arbetsledning och kundtjänst innebär systemet bl.a. att ett ärende aldrig tappas bort och att ärendet kan övervakas löpande.

På så sätt vet arbetsledningen på ett tidigt stadium vad som händer i fastigheten och kan planera utefter den informationen.

Sök

Läs vår broschyr